a
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipi. Suspendisse ultrices hendrerit a vitae vel a sodales. Ac lectus vel risus suscipit sit amet hendrerit a venenatis.
12, Some Streeet, 12550 New York, USA
(+44) 871.075.0336
silverscreen@edge-themes.com
Links
Follow Us

Hrabri Balkan

Zamišljena istovremeno kao skup nekonvencionalnih poetskih glasova, te sirovih narati vnih i vizuelnih komentara na trenutak u kojem se nalazimo, u četvrtoj godini svog postojanja najmlađa selekcija Festi vala autorskog fi lma počiva na dihotomiji između večnih pitanja (poput odrastanja, samospoznaje, ljubavi, porodice, smrti ) i snažnih, mučnih preokupacija savremenog čoveka (kao što su nemogućnost komunikacije, neizvesnost, bolno i neophodno odstupanje od normi). Ne misleći o trajanju fi lmova, njihovoj formalnoj odrednici – vrsti , kao ni o biografi jama njihovih autora, pokušali smo da u četi ri dana ponudimo žanrovski i estetski raznolika treperenja koja su, čini se, inti mnija nego ikad. Time su, sasvim izvesno, i hrabrija. Balkan, ne uvek očigledan, među ovim naslovima fi gurira kao stabilna poruka i mesto prelamanja.

Stefan Ivančić i Maša Seničić, selektori „Hrabrog Balkana“