porn teen anal xxx videos teen porn mobile porn porno izle

HRABRI BALKAN

Najmlađa internacionalna takmičarska selekcija Festivala autorskog filma, Hrabri Balkan, zamišljena je kao beskompromisni uvid u odvažne, snažne, te možda još uvek ne sasvim svrstane autorske prostore.

Ne praveći razliku između onih stvaraoca čija su imena poznata i onih čiji se glasovi tek pojavljuju, Hrabri Balkan pokušava da ih objedini u potrazi za intimnim i radikalnim pristupima filmskom izrazu.

U okviru ove selekcije se upravo zbog toga mogu naći kratkometražna, srednjemetražna i dugometražna ostvarenja; igrana, dokumentarna ili eksperimentalna.

U neprestanom i intenzivnom preispitivanju pojma Balkana, te iznad svega promišljanju ideje o hrabrosti, Hrabri Balkan insistira da pruži podršku filmskoj praksi čija najveća vrednost leži u pomeranju granica.

Maša Seničić i Stefan Ivančić, selektori programa Hrabri Balkan