porn teen anal xxx videos teen porn mobile porn porno izle

40 GODINA PORODICE BISTRIH POTOKA

Jubilej Porodice bistrih potoka

Jugoslovenska kinoteka, Kosovska 11 (3.12.2016. u 20:30h)

Porodica bistrih potoka naša je najstarija eko-umetnička komuna koja egzistira četiri decenije na planini Rudnik. Njen osnivač je književnik Božidar Mandić. Osnovna načela komune su – filozofija zemlje, otvorenost doma, skromna ekonomija i umetnost. Njihova je teza da avangarda mora prvi put da krene unazad. Borba za pojedinca i planetu osnova je nove filozofije življena nazvanom – Planetarizam!

Program:

• Performans – STID

Igraju: Dragana Jovanović, Uroš Vukša, Maja Dobrila Vukša, Zoran Marković, Katarina Jovanović, Božidar Mandić.

• Film – TEODORA, režija Lazar Stojanović

• Predavanje o Porodici bistrih potoka i razgovor s publikom