a
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipi. Suspendisse ultrices hendrerit a vitae vel a sodales. Ac lectus vel risus suscipit sit amet hendrerit a venenatis.
12, Some Streeet, 12550 New York, USA
(+44) 871.075.0336
silverscreen@edge-themes.com
Links
Follow Us

MONROVIJA, INDIJANA

Originalni / međunarodni naziv: Monrovia, Indiana; Režija: Frederick Wiseman; Zemlja produkcije: SAD; Trajanje: 143’; Jezik: engleski;

Film istražuje mali ruralni grad u srednjoj Americi ilustrujući kako se vrednosti poput službe zajednici, dužnosti , duhovnog života, velikodušnosti i autenti čnosti formiraju, doživljavaju i žive zajedno sa konfl iktnim stereoti pima. Film daje kompleksan i nijansiran uvid u svakodnevni život u Monroviji; u život čiji uti caj i energija nisu uvek prepoznati u velikim gradovima na istočnoj i zapad-
noj obali Amerike i u drugim zemljama.

sr_RSSerbian
en_USEnglish sr_RSSerbian