a
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipi. Suspendisse ultrices hendrerit a vitae vel a sodales. Ac lectus vel risus suscipit sit amet hendrerit a venenatis.
12, Some Streeet, 12550 New York, USA
(+44) 871.075.0336
silverscreen@edge-themes.com
Links
Follow Us

BOLEST KAO STIL: KNJIGA I PROGRAM GORANA GOCICA

Muzej Kinoteke, Kosovska 7, 2. i 3. XII

U studiji Kako ubiti Betovena: Bolest kao stil mapiraju se tačke u kojima se bolest ukršta s kulturom. Bolesnici umeju da nas zadive ili postide u vezi s našim dostignućima, a hendikepi, epidemije i ludilo nadahnjuju, obogaćuju i nagrađuju umetnost.

Ova knjiga preispituje kako se upadljiva mana ili bolest mogu pretvoriti u kulturni kapital i prevesti u estetiku.

Koliko su u umetničkom radu vidljivi hendikep autora, bolest junaka i zaraza epohe? Da li se tragovi bolesti u kulturi mogu uočiti, analizirati, vrednovati?

Rezultat je razgranata geneza filma, televizije, literature i slikarstva od XIX do XXI veka koja daje uvid u kompleksne pregovore između zdravlja, bolesti i umetnosti.